Personvernerklæring


Interfarm as (eier av nettbutikken) behandler dine personopplysninger i samsvar Personvernforordningen (EU) 2016/679 og nasjonale lover.  Daglig leder er på vegne av Interfarm behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Vi lagrer følgende opplysninger om våre personkunder:  Navn, adresse, telefonnummer, epost og betalingsinformasjon.  Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.  Vi benytter også opplysningene for å komme i kontakt med deg dersom det oppstår et avvik. 

Informasjonen benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeispartnere; Shopify, Stripe, Mamut, Posten, PostNord og regnskapsfører.  Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven.  

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.  Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og viruell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktopplysninger
Interfarm as
Dølasletta 5, 3408 Tranby, Norge
Telefon: +47 6758 1130
E-post: [post@interfarm.no],
Registrert i Foretaksregisteret
Organisationsnummer: NO933606546
MVA nr: NO933606546MVA