Manglende bakterier kan gi hunden har løs mage


Mange hunder i dag har løs mange en gang iblant eller ofte.  3-5 ganger i løpet av året betegnes som ofte.  Hunder med god bakteriebalanse (som «Aldri»*) har som regel ikke løs mage mer enn 1 gang hvert 5. år, kanskje til og med sjeldnere enn det.  Dr. Beasley har gjennom sin forskning på bakterier i hundetarmer i over 20 år funnet at det er en sammenheng mellom bakteriebalansen og hvordan fordøyelsen foregår.  Når fordøyelsen går for fort ender det ofte med løs mage, men på veien blir også næringsopptaket for dårlig.  Dårlig næringsopptak over tid kan gi underernæring siden ikke alle næringsstoffene blir tatt opp i kroppen.  Underernæring kan gi en rekke andre problemer, og dette finnes det ikke noen oversikt over. 

Forskning på bakteriene i magen er et ganske nytt område.  Det vil si at det bare er noen få tiår forskere har sett nøyere på dette, så det har gått tregt.  Nå har bakterienes betydning kommet mye mer i fokus, og det forskes på det som aldri før.   

En grunn kan være at vi mennesker også har fått mye mageproblemer som vi ikke finner en klar årsak til.  Det samme gjelder hunder.  Det synes å være et økende problem, og forskere setter det i sammenheng med blant annet hva vi spiser, men også tilstanden på maten.  Det vil si hvor hardt bearbeidet maten er.  Jo mer bearbeidet, jo mindre sunn er den.  Både fordi næringsstoffene kan være ødelagt, men også fordi det tilsettes holdbarhetsmidler eller tilsetningsstoffer som ikke er naturlig mat.  Holdbarhetsmidler er der for å hindre at mikroorganismer som f.eks. bakterier og sopp ikke skal vokse i maten.  Hva vet vi om hvordan det påvirker mikroorganismene i tarmen vår?  Eller i hundens? 

Ensidig kost har aldri vært bra for noen av oss.  Bakteriene er forskjellige og trenger hver sine næringsstoffer, og vi trenger en god mix av bakterier.  Derfor er det viktig at vi spiser mange forskjellige næringsstoffer slik at alle bakteriene får «sin» mat og gjør jobben sin godt.

En viktig del av fordøyelsen er at bakteriene spalter mye av det vi spiser.  De har bl.a. fordøyelsesenzymer som vi trenger.  Vi avhengige av bakteriene for å kunne ta opp næringsstoffene.  Og hver bakteriestamme har sine oppgaver, sine næringsstoffer de spalter for oss.

Bakteriene gjør også andre ting for oss, som å lage B- og K-vitaminer og behandle mineraler. I tillegg forsvarer de oss mot bakterier som kan gjøre oss syke.  Hvis vi har en sunn fordeling og mengde av tarmbakterier blir hunden/vi ikke så lett syke.

Har din hund løs mage iblant eller ofte, prøv Canius Plus.

*Forsker på tarmbakterier hos hund, Dr. Beasley, delte for noen år siden hunder inn i 3 grupper for å finne ut av dette.  Gruppene ble døpt til «Aldri», «Avogtil» og «Rettsomdeter»

 «Aldri», har praktisk talt aldri løs mage.  Det kan skje 1 gang hvert 5. år, men ikke særlig oftere.  «Avogtil», kan få løs mage 3-4 ganger i året eller mer.  «Rettsomdeter» har gjerne løs mage alt fra 7-8 ganger i året, til - i de verste tilfellene – inntil hver dag.