Tenner og tannkjøtt


Tannpine er like vondt for dyr som for mennesker, men de klarer ikke å si fra om det.  Karbohydrater og andre ting tærer på emaljen slik det gjør på oss. Det er like viktig å pusse tennene på dyrene som på mennesker.  Minst én gang om dagen bør du pusse. 

Det er ikke alltid like lett, det er en fordel å starte når de er små. De fleste lærer å akseptere det også som voksne.

Har hunden rødt og sårt tannkjøtt så puss 2 ganger om dagen.

Dårlig ånde kan være et tegn på problemer i tenner eller tannkjøtt.  Husk regelmessig tannsjekk hos veterinær.